Privacy Policy

Absolut Home AB respekterar din rätt till integritet när du använder vår Digitala Media (så som våra webbsidor, mobilapplikationer, sidor på sociala medier, digitala formulär som används om du anmäler dig till våra event…) och elektroniskt kommunicerar med oss.

Syftet med denna Integritetspolicy är därför att informera dig om hur Absolut Home AB, ett företag registrerat under svensk lag med adress på [Vallgatan 5, 296 31 Åhus, Sverige] och dess närstående bolag (tillsammans benämnda “Absolut Home AB”, “Absolut Home”, “vi”, eller “vår”) samlar in, lagrar, använder och behandlar Personuppgifter som du tillhandahåller oss via någon digital media som drivs av Absolut Home (“Digital Media”).

1. Vilka Personuppgifter samlar vi in om dig och hur?

Med Personuppgifter menas i denna Integritetspolicy varje upplysning som kan användas för att personligen identifiera dig, antingen direkt eller indirekt, eller för att kontakta dig antingen online eller offline.

Personuppgifter samlas enbart in för de ändamål som beskrivs i punkt 3 nedan och med din informerade vetskap (d.v.s. när du medvetet tillhandahåller dem till oss genom våra digitala formulär som finns tillgängliga på vår Digitala Media) via olika kontaktytor, varje gång du deltar i någon funktion eller tjänst som erbjuds i vår Digitala Media.

Beroende på aktiviteten kommer typen och mängden av information insamlat för de listade funktionerna och tjänsterna att uppdateras och variera.

Vi kan komma att använda olika teknologier som samlar in och tillhandahåller information om hur vår Digitala Media används av dig samt demografisk information om användarna till vår Digitala Media som vi tar del av från tredje parter (t.ex. Google) eller sociala medier som du använder (“Användarinformation”).  Användarinformation kan exempelvis bestå av de webbsidor du har besökt, tiden du besökte dem, vilken dryckesinformation eller annat innehåll du tillgodogjorde dig eller tillhandahöll, på vilket språk, demografisk information om dig (exempelvis din ålder, kön och intressen, såsom tillgängligt) och vilka webbsidor du besökt innan du besökte den aktuella webbsidan.

2. Hur och varför använder vi tracking-teknologier?

ABSOLUT HOME använder tracking-teknologier såsom cookies, IP-adresser eller loggfiler. Tracking-teknologier hjälper oss att skräddarsy vår Digitala Media efter dina personliga behov.

 • Vi använder Cookies för att bättre förstå hur besökare använder vår Digitala Media och verktygen och tjänsterna som erbjuds däri, samt för att förbättra dess användning och funktioner. Förutsatt att du gett ditt samtycke, för det fall det krävs enligt lag, använder vi cookies och liknande tracking-teknologier i vår Digitala Media (“Cookies”). Cookies är små textfiler som placeras på din enhet och som tjänar en rad olika syften, exempelvis gör möjligt för dig att effektivt navigera mellan olika webbsidor, minnas dina preferenser, och generellt förbättra din upplevelse av besöket. Användningen av Cookies på vår Digitala Media möjliggör att dina besök av vår webbsida blir smidigare och bidrar till att vårt mätande av ditt agerande på överensstämmer bättre med verkligheten. Du kan läsa mer om vilka Cookies vi använder och hur du kan blockera Cookies i vår Cookies-policy.
 • En IP-adress är ett nummer som används av datorer i nätverket för att identifiera din dator varje gång du kopplar upp dig mot Internet. Vi använder Internet Protocol (IP)-adresser för att (bland annat) (i) utföra tekniska problemsökningar, (ii) upprätthålla säkerhet på webbsidan, (iii) begränsa din tillgång till vår Digitala Media på så vis som krävs enligt lag eller kontaktuella skyldigheter, och, (iv) för att bättre förstå hur vår Digitala Media används;
 • Vi (eller en tredje part för vår räkning) samlar in information i form av logg-filer som registrerar aktivitet på de Digitala Medierna och samlar statistik och användarnas webbläsarvanor. Dessa uppgifter genereras anonymt och hjälper oss (bland annat) att samla information om (i) vilken webbläsare och operativsystem en användares har, (ii) information om en användares session (så som vilken URL de kom från, datumet och tiden de besökte vår Digitala Media, samt vilka sidor på vår Digitala Media de besökte och tiden för besöket), och (iii) andra liknande data om navigation eller klick-flöde. Vi använder även information som finns i logg-filer för våra interna marknadsförings- och demografistudier så att vi konstant kan förbättra och anpassa de online-tjänster vi tillhandahåller dig. Logg-filer används enbart internt och är inte möjliga att associera till en specifik användare.

3. För vilka ändamål använder vi dina Personuppgifter?

Vi samlar information om dig:

 • För att besvara din ansökan om en tjänst eller för fullgörandet av ett avtal När du registerar eller anmäler dig i vår Digitala Media (exempelvis mobil app, sociala media) används dina Personuppgifter för att tillhandahålla dig med relevanta funktioner och tjänster som du registrerat dig för och för att erbjuda dig de fördelar och privilegier som typiskt följer din registrering, (så som möjligheten att emotta sådan kommunikation du valt vid tiden för registreringen,  prenumeration av ett nyhetsbrev, skapande av ett användarkonto, deltagande i utlottningar eller tävlingar, inbjudningar till events).
 • Vid e-handel från vissa av våra webbsidor: Vi använder dina Personuppgifter för att hantera din order och leverera dina produkter. Vi kan även implementera tekniska lösningar för att spåra betalningar som utgör bedrägerier och säkra betalningen för ditt köp via våra webbsidor.
 • För att skicka kommunikation avseende transaktioner eller administration: (t.ex. bekräftelse-email vid registrering eller avprenumeration från en specifik registrering eller aktivitet), samt för vissa anslag relaterade till tjänsterna (t.ex. notiser om uppdateringar till våra integritetsdokument, avslutade funktioner eller program på vår Digitala Media, ändringar till våra online-tjänster eller policys om teknisk support eller andra liknande ändringar.)
 • För att möjliggöra för oss att skicka marknadsföring, förutsatt att du har samtyckt därtill:

Utöver de ändamål för vilka du skickade in dina Personuppgifter kan du även ha möjlighet att (via klick-rutor eller liknande) välja att dina Personuppgifter får användas för en aktivitet eller tjänst utöver de vanliga aktiviteterna eller tjänsterna som du efterfrågar. Till exempel, om du anmäler dig till en tävling eller liknande kampanj kan du få en inbjudan om att registrera dig för att få nyhetsbrev eller notiser från vår Digitala Media som utför kampanjen eller från andra webbsidor. Om du bestämmer dig för att motta dessa ytterligare tjänster kommer vi att använda dina Personuppgifter för att tillhandahålla dem till dig. När du använder funktionen Skicka till en vän: dina Personuppgifter används endast en gång för att skicka kommunikationen och sparas inte därefter av oss, i enlighet med tillämplig lag;

När du använder en QR-kod eller motsvarande funktion i ABSOLUT HOME:s produkter: använder vi dina Personuppgifter för att skicka dig mer information om den produkt där QR-koden eller den motsvarande funktionen finns.

För att det även är ABSOLUT HOME:s berättigade intresse att bättre kunna hjälpa dig. För det fall ditt samtycke behövs kommer vi, förutsatt att du har gett ditt samtycke, då och då kombinera, uppdatera eller på annat sätt använda Personuppgifterna insamlade via vår Digitala Media med data vi tillhandahålls från utomstående register eller tredje parter. Exempelvis kan vi kombinera rent demografisk data eller enkätdata (t.ex. ålder, kön, hushållsinformation, andra intressen o.s.v.) utan kopplingar till dina Personuppgifter med Personuppgifter insamlade från våra erbjudanden (så som vid kontoregistrering).

Vi använder den kombinerade informationen som nämns ovan och/eller demografisk information för våra interna marknadsförings- och demografistudier så att vi konstant kan förbättra, personifiera och anpassa produkterna och tjänsterna vi tillhandahåller dig för att möta dina behov bättre. Vissa av verktygen vi använder kan innehålla automatiserat individuellt beslutsfattande, med förbehåll för tillämplig lag. Vi kommer att tillse att dina Personuppgifter förblir korrekta och uppdaterade och kommer att undvika duplikation i vår databas genom att vid var och en av dina interaktioner med oss och/eller våra dotterbolag kontrollera om dina Personuppgifter fortfarande är korrekta eller om de behöver kompletteras eller uppdateras med den ytterligare information du har tillhandahållit.

Vi kan utföra profilering baserat på övervakning av dina surfaktiviteter på vår Digitala Media för att bättre förstå dina preferenser och huvudsakliga intressen och anpassa vår marknadsföringskommunikation till din profil, såvida du inte motsätter dig sådan behandling i enlighet med punkt 9 i denna Integritetspolicy. 

ABSOLUT HOME kan komma att behandla Personuppgifter på ett sätt som involverar automatiserat beslutsfattande, inbegripet fullgörandet av ett avtal (exempelvis för att undvika bedräglig betalning) eller, förutsatt att du lämnat ditt uttryckliga samtycke, för att bättre kunna tillgodose dina behov i enlighet med dina önskemål.

Observera att de automatiska verktygen som används kontrolleras regelbundet för att säkerställa att behandlingen av Personuppgifterna görs korrekt. Specifika åtgärder som uppgiftsminimering genomförs när du skapar profiler. Du uppmanas att uttrycka din synpunkt genom rätten till tillgång som beskrivs ovan. Du kan också bestrida resultatet av det automatiska beslutet genom att skicka ett email till kontaktuppgifterna i punkt 12 nedan. 

4. Vad händer om du inte vill tillhandahålla oss dina Personuppgifter?

Om du väljer att inte lämna ut några Personuppgifter när det efterfrågas kan det hända att du inte har möjlighet att delta i vissa aktiviteter och personifierade funktioner, eller att tjänsten och speciella erbjudanden som vi kan tillhandahålla inom Digitala Medier begränsas för dig. Om du t.ex. vägrar att uppge din email-adress kommer du inte ha möjligheten att erhålla våra nyhetsbrev eller på annat sätt registrera dig i vår Digitala Media. Du behöver dock inte tillhandahålla oss några Personuppgifter för att enbart surfa på vår Digitala Media eller för att lära dig mer om ABSOLUT HOME och våra produkter. I vilket fall kommer vi alltid att informera dig om vilka Personuppgifter som behövs för att du ska kunna använda dig av en tjänst. 

5. Vem lämnar vi ut dina Personuppgifter till och varför?

 • Inom Pernod Ricard- gruppen

ABSOLUT HOME kan, för ändamålen beskrivna i punkt 3, dela dina Personuppgifter med dotterbolag, moderbolag, bolag i vilka ABSOLUT HOME:s ultimata moderbolag Pernod Ricard S.A. har kontroll, genom antingen direkt eller indirekt ägande (tillsammans ”Pernod Ricard-gruppen”).

 • Med tredje parter

ABSOLUT HOME kan även dela dina Personuppgifter med tredje parter, men enbart vid följande omständigheter:

 • För marknadsföringssyfte om du gett ditt samtycke.
 • Vi kan använda tjänsteleverantörer, agenter eller entreprenörer för att ge stöd för den interna verksamheten av vår Digitala Media och för att hjälpa oss med att administrera den eller de olika funktioner, program eller kampanjer tillgängliga på den. Varje sådan tredje part skall alltid tillhandahålla samma nivå av säkerhet för dina Personuppgifter som ABSOLUT HOME och, när så krävs, är bundna av ett rättsligt avtal för att hålla dina Personuppgifter privata, säkra och för att behandla dessa endast på specifika instruktioner av ABSOLUT HOME;
 • När vi genomför ett gemensamt program eller en gemensam kampanj, och även med en medsponsor, på vår Digitala Media med ett annat företag, en annan organisation eller annan välrenommerad tredje part; och, som en del av detta event, samlar in och behandlar Personuppgifter, så kan vi dela dina Personuppgifter med vår partner eller sponsor, med förbehåll för ditt samtycke när så krävs. Om dina Personuppgifter samlas in av (eller är delad med) med ett företag annat än ABSOLUT HOME som en del i en sådan kampanj, så kommer vi meddela dig detta när dina Personuppgifter samlas in.
 • Vi kan också lämna ut dina Personuppgifter när detta krävs enligt lagstiftning eller, enligt vår bedömning, när sådant utlämnande är nödvändigt för att efterkomma rättsliga processer, för att besvara alla anspråk eller för att skydda ABSOLUT HOME:s, kundernas eller allmänhetens säkerhet och rättigheter;
 • I händelse av en sammanslagning eller överlåtelse av, eller en del av, ABSOLUT HOME av ett annat företag, eller i händelse av att ABSOLUT HOME säljer eller avyttrar hela eller delar av ABSOLUT HOME:s verksamhet så skulle förvärvaren ha tillgång till informationen som innehas av ABSOLUT HOME i den verksamheten vilket kan inkludera Personuppgifter i enlighet med tillämplig lag. På liknande sätt så kan Personuppgifter överföras som en del i en omorganisation, insolvensförfarande eller att liknande förfarande om detta är tillåtligt och utförs i enlighet med tillämplig lag;

6. Sänds dina Personuppgifter till mottagare i andra länder och varför?

ABSOLUT HOME är den del av en global grupp av företag och dina Personuppgifter kan överföras över internationella gränser. Personuppgifterna kan överföras till andra länder med andra nivåer av dataskyddslagar än den lag som gäller i det land där du lämnade dina Personuppgifter. Dina Personuppgifter kan också överföras mellan olika företag inom Pernod Ricard-gruppen som är placerade i olika länder. ABSOLUT HOME vidtar lämpliga åtgärder för att bibehålla säkerheten av Personuppgifterna både under överförandet och vid mottagandet genom att implementera avtalsklausuler som har fastställts av Europeiska Kommissionen, i enlighet med tillämpliga lagkrav.

Våra huvudsakliga tjänsteleverantörer som ansvarar för driften av vår Digital Media är baserade i USA. Överförandet av Personuppgifter till dessa tjänsteleverantörer är implementerade i enlighet med tillämplig lag och följer standardmässiga avtalsklausuler som har fastställts av Europeiska Kommissionen eller av Privacy Shield. Sådana tjänsteleverantörer är också bundna av avtal som säkerställer en hög standard av integritetsskydd och som kräver bl.a. att de agerar endast på ABSOLUT HOME:s instruktioner och fortlöpande implementerar alla nödvändiga tekniska åtgärder för att hålla dina Personuppgifter säkra.

7. Hur länge behåller vi dina Personuppgifter?

Vi kommer att lagra Personuppgifterna som du har sänt oss via vår Digitala Media i våra databaser så länge som ditt konto är aktivt, så länge som vi har ett avtal med dig eller efter behov för att tillhandahålla dig tjänster du har begärt, eller för att besvara frågor eller för att lösa problem eller tillhandahålla förbättrade och nya tjänster. Vi kan också komma att behöva lagra dina Personuppgifter i efterhand i enlighet med våra interna bevaringsrutiner som krävs för att följa våra rättsliga och regulatoriska åtaganden, för att lösa tvister och för att verkställa våra avtal.

Vi kan således lagra dina Personuppgifter efter att du har slutat använda ABSOLUT HOME:s tjänster eller vår Digitala Media i enlighet med preskriptionstider.

8. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?

ABSOLUT HOME vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda konfidentialitet och säkerhet av dina Personuppgifter insamlade från denna hemsida och/eller våra applikationer, inklusive känsliga Personuppgifter. Dessa åtgärder inkluderar, men är inte nödvändigtvis begränsade till: (i) lagring av dina Personuppgifter i säkra driftsmiljöer som inte är tillgängliga för allmänheten och som endast är tillgängliga för auktoriserad personal hos ABSOLUT HOME, och våra agenter och leverantörer; och, (ii) verifiering av identiteter av registrerade användare innan de kan få tillgång till Personuppgifterna vi behandlar.


9. Hur kan du utöva dina rättigheter när det gäller användingen av dina Personuppgifter?

 • Om dina Personuppgifter har behandlats på basis av ditt samtycke, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke,
 • Du kan begära tillgång till dina Personuppgifter, inklusive de kategorier av data som används i profilerings- eller beslutsprocessen,
 • Du kan begära att rätta dina Personuppgifter om de felaktiga, ofullständiga eller utgångna, inklusive det som finns i profilen (om tillämpligt),
 • Du kan begära att dina Personuppgifter raderas om (i) dina Personuppgifter inte längre är behövliga för syftet med behandlingen, (ii) du har dragit tillbaka ditt samtycke till behandlingen och denna baseras exklusivt på sådant samtycke, (iii) du invände dig mot behandlingen, (iv) behandlingen av Personuppgifterna är olaglig, (v) Personuppgifterna måste raderas för att fullgöra en rättslig förpliktelse som är tillämplig på ABSOLUT HOME. ABSOLUT HOME kommer att vidta rimliga åtgärder för att informera övriga bolag inom ABOSLUT HOME-gruppen om sådan radering,
 • Du kan begära en begränsning av behandlingen (i) i sådana fall där korrektheten av Personuppgifterna bestrids så att ABSOLUT HOME kan kontrollera om dessa är korrekta, (ii) om du önskar begränsa dina Personuppgifter istället för att radera dessa trots att behandlingen är olaglig, (iii) om du önskar att ABSOLUT HOME behåller dina personuppgifter för att du behöver dessa för ditt försvar inom ramen för rättsliga anspråk, (iv) om du har invänt dig mot behandlingen men ABSOLUT HOME genomför kontroll av huruvida de har berättigade skäl för sådan behandling som kan åsidosätta dina egna rättigheter, (v) om behandlingen av data är baserad på legitima intressen för ABSOLUT HOME.
 • Du kan begära dataportabilitet av dina Personuppgifter som du lämnat till oss, i synnerhet om Personuppgifterna behandlas på basis av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal,
 • Du har alltid valet att inte lämna några Personuppgifter till oss. Om du väljer detta alternativ så kan det komma att begränsa de aktiviteter och funktioner som vi kan tillhandahålla dig.
 • Du har rätt att invända dig mot vår behandling av dina Personuppgifter, inklusive för marknadsföringsändamål baserat på profilering.

Du har också rätt att ge allmänna eller specifika instruktioner om hur dina Personuppgifter som behandlas enligt denna Integritetspolicy kan användas efter din död.

10. Hur behandlar vi barns Personuppgifter?

Vår webbsida är inte avsedd för användning av omyndiga barn (”Minderåriga”), så vi samlar inte medvetet Personuppgifter från Minderåriga. Du måste vara minst 18 år gammal för att skapa ett konto och delta i aktiviteter och transaktioner på vår Digitala Media. Om vi meddelas eller får kännedom om att en Minderårig har lämnat Personuppgifter till oss genom vår Digital Media kommer vi att radera sådana Personuppgifter.

11. Hur kontaktar du oss eller den relevanta tillsynsmyndigheten?

Om du har några frågor, klagomål eller kommentarer avseende denna Integritetspolicy eller avseende våra rutiner kring insamling, vänligen kontakta oss skriftligen genom att skriva till The Absolut Home AB eller via email till privacy@absolut.com.

Du informeras om att du även kan lämna ett klagomål till den berörda tillsynsmyndigheten för det land där du befinner dig om du skulle ha några bekymmer avseende villkoren för Absolut Homes behandling av dina Personuppgifter.

 12. Ändringar i vår Integritetspolicy

Vi kontrollerar regelbundet vår Integritetspolicy och vi kommer att inkludera eventuella uppdateringar på den här webbsidan.