Cookie Policy

Förutsatt att du lämnat ditt samtycke när detta krävs enligt lag, använder vår webbsida cookies och andra liknande teknologier (”cookies”).

Denna Cookies-policy beskriver hur Absolut Home AB, ett bolag registrerat under svensk lag med adress [Vallgatan 5, 296 31 Åhus], Sverige (”Absolut Home AB”, “Absolut Home”, eller ”vi”) värnar om din integritet vad avser användningen av cookies på dess webbsida, applikationer, sociala medier etc. (”Digital Media”).

Läs denna Cookies-policy (inklusive vår Integritetspolicy) noggrant innan du använder vår Digitala Media. Använd inte vår Digitala Media om du inte samtycker till denna Cookies-policy eller vår Integritetspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst justera denna Cookies-policy eller vår Integritetspolicy. En sådan justering kan komma att inträffa inom en snar framtid för att ta hänsyn till reglerna i förordningen om integritet och elektronisk kommunikation (”e-privacyförordningen”), vilken för närvarande diskuteras i Europaparlamentet. Syftet med denna Cookies-policy är att återge de regler som för närvarande tillämpas av Absolut Home AB fram till dess att e-privacyförordningen är definitivt tillämplig.

Vi kommer att informera dig om sådana ändringar i denna Cookies-policy eller vår Integritetspolicy. Du bör således regelbundet läsa denna Cookies-policy och vår Integritetspolicy för att säkerställa att du är medveten om alla ändringar och hur dina Personuppgifter kan användas.

Vad är en cookie?

Cookies är små textfiler eller ett stycke information som lagras på din dator eller mobila enhet (såsom smartphone eller surfplatta) när du besöker vår Digitala Media. En cookie innehåller normalt information om namnet på webbsidan/applikationen från vilken den härstammar, dess varaktighet (dvs. hur länge den kommer lagras på din enhet) samt ett värde, vilket normalt sett är ett slumpvis genererat unikt nummer.

Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies för att underlätta användningen av vår Digitala Media samt på ett bättre sätt anpassa vår Digitala Media och produkter efter dina intressen och behov.

Cookies kan åstadkomma detta då vår Digitala Media kan läsa och skriva dessa filer, vilket gör det möjligt att känna igen dig och komma ihåg viktig information som gör din användning av vår Digitala Media mer bekväm (t.ex. genom att komma ihåg dina inställningar).

Cookies kan vidare användas för att dina framtida aktiviteter och användning av vår Digitala Media ska gå snabbare. Vi använder också cookies för att samla in anonymiserad statistik som gör det möjligt för oss att förstå hur våra användare tillämpar vår Digitala Media och hjälper oss att förbättra strukturen och innehållet på desamma.

Vilka olika typer av cookies använder vi oss av?

De olika typer av cookies vi använder oss av är sessionscookies, varaktiga cookies, förstapartscookies och tredjepartscookies.

  • Varaktiga cookies används för att spara din inloggningsinformation och komma ihåg dina inställningar vid framtida inloggning på vår Digitala Media. En varaktig cookie lagras som en fil på din dator och finns kvar efter att du stängt din webbläsare. Cookien kan läsas av den Digitala Median som skapade densamma när du besöker det Digitala Mediet igen.
  • Sessionscookies används för att vissa funktioner av vår Digitala Media och tjänster bättre ska förstå hur du interagerar med vår Digitala Media samt övervaka aggregerad användning och dirigerad webbtrafik. Till skillnad från varaktiga cookies, raderas sessionscookies från din dator när du stänger din webbläsare. Sessionscookies lagrar normalt en anonym temporär identitetsbeteckning på din dator, vilken gör det möjligt för dig att t.ex. besöka en webbsida/applikation utan att behöva logga in på varje sida.
  • Förstapartscookies är våra egna cookies som vi använder för att förbättra din upplevelse. Dessa är sammakopplade med användarens Personuppgifter. Vi ger inte någon tredje part tillgång till information som vi samlar in genom våra egna cookies.
  • Tredjepartscookies (inklusive marknadsföringscookies)placeras på vår Digitala Media av tredje part i syfte att tillhandahålla dess tjänster. Den tredje parten placerar cookies på dina enheter, för vår räkning, när du besöker vår Digitala Media i syfte att leverera de tjänster den tillhandahåller. Mer information om dessa cookies återfinns i respektive tredje parts integritetspolicy.

Nedan listas de olika typer av cookies vi använder på vår Digitala Media. I den mån den information som samlats in genom cookies utgör Personuppgifter tillämpas, utöver denna Cookies-policy, även bestämmelserna i vår Integritetspolicy.

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är förstapartscookies som är absolut nödvändiga för att vår Digitala Media ska fungera och för användningen av dess tjänster och funktioner. Utan dessa cookies kommer vår Digitala Media inte fungera på önskvärt sätt och du kommer eventuellt inte kunna använda vissa av vår Digitala Media eller dess tjänster och funktioner.

Vi använder vidare tekniska cookies, vilka gör det möjligt för vår Digitala Media att komma ihåg de val du gör (såsom ditt användarnamn, språk samt vilken region du befinner dig i) i syfte att göra användningen mer anpassad och personlig. Information som samlas in genom dessa cookies kommer inte användas för marknadsföringssyften eller för att komma ihåg din webbhistorik på internet.

Vem placerar cookien? Typ Beskrivning/syfte
Absolut Home AB Varaktig cookie Cookies-policy synliga cookies: Absolut Home AB installerar en cookie på din dator som indikerar huruvida du blivit informerad om användningen av cookies genom ett bannermeddelande och huruvida du samtyckt till användningen genom att fortsätta använda webbsidan/applikationen eller tjänsten, så att bannermeddelandet inte kommer fortsätta att visas varje gång du besöker en sida.
Any Road Varaktig cookie Användarcookie: Gör det möjligt för användare att göra reservationer.
Absolut Company Varaktig cookie Cookie för enhetsidentifiering: Absolut Company installerar en cookie på din dator som identifierar dig och informerar webbsidan/applikationen om att du är inloggad.
Absolut Company Varaktig cookie Platsspecifik cookie: Absolut Company installerar en cookie som används för att komma ihåg sådana platsspecifika val du gjort, såsom val av språk.
Google Tag Manager Varaktig cookie Effektiviserar processen att skapa taggar för att skicka information om användarinteraktion till Google Analytics.

Dessa cookies är nödvändiga för driften av vår Digitala Media och anses vara sådana icke integritetskränkande cookies som förbättrar upplevelsen på internet. Användningen av dessa cookies kräver således inte ditt samtycke och du kan inte neka dessa.

Plugin cookies för sociala medier

Vi använder knappar för att möjligöra delning av innehåll via sociala medier. Dessa knappar kan komma att placera en tredjepartscookie på din enhet, vilken kan samla in information om din användning.

vår Digitala Media använder följande cookies för sociala medier:

Vem placerar cookien? Typ Beskrivning/syfte
Facebook Varaktig cookie Återannonsering-/ omvandlingstagg. Facebook registrerar användarens aktivitet på webbsidan. Denna information kan komma att användas för strategier avseende marknadsföringskampanjer. Knapp för delning via Facebook: Cookies används för att underlätta delning av innehåll som förekommer på vår Digitala Media via Facebook.
Twitter Varaktig cookie Knapp för delning via Twitter: Cookies används för att underlätta delning av innehåll som förekommer på vår Digitala Media via Twitter.

Om du inte vill tillåta att knappar för delning via Facebook och Twitter spårar de webbsidor du besöker, kan du blockera detta genom att klicka på länken under ”General Account Settings” på ditt Facebook- eller Twitterkonto.

Analytiska cookies

Vår Digitala Media kan också komma att använda sådana cookies som tillämpas av Google Analytics. Dessa tredjepartscookies samlar in information om hur du använder och navigerar vår Digitala Media. Nämnda cookies håller t.ex. koll på vilka sidor som är mest besökta, internetprotokolladresser (IP-adresser), typ av webbläsare, internetleverantör, hänvisnings-/exitsidor, operativsystem, datum-/tidsstämpel och klickströmsdata. Vi använder denna information för att analysera trender, administrera vår Digitala Media, spåra användarnas navigering på vår Digitala Media samt samla in demografisk information om vår användarbas.

Vår Digitala Media använder följande analytiska cookies:

Vem placerar cookien? Typ Beskrivning/syfte
Google Varaktiga cookies och sessioscookies Google Analytics: De cookies som används av Google Analytics ger oss information om hur vår Digitala Media används.
GA målgrupp Varaktiga cookies Analys: GA målgruppscookies ger oss demografisk information om de som besöker vår webbsida.
Optimizely Varaktiga cookies Analys: De cookies som används av Optimizely bidrar till att unikt kunna identifiera besökare samt spåra deras handlingar och leverera en konsekvent upplevelse vid sidladdningar. Dessa cookies används också för A/B-tester.

Om du inte vill tillåta att bli spårad genom sådana cookies som används av Google Analytics på de webbsidor du besöker kan du blockera detta genom att gå in på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Marknadsförings- och profileringscookies

Vi samarbetar med utomstående reklamföretag som placerar annonser på vår Digitala Media när du besöker dessa samt tillåter nämnda företag att placera och få tillgång till egna cookies på dina enheter under den tid de placerar annonser på vår Digitala Media. Dessa företag kan använda information som de fått tillgång till via deras egna cookies (vilket inte inkluderar namn, adress, e-postadress och telefonnummer) om ditt besök på våra och andra webbplatser/applikationer, i kombination med icke-personligt identifierbar information om dina köp och interessen från andra webbsidor, i syfte att kunna tillhandahålla annonser om varor och tjänster som är anpassade efter dina intressen.

Vår Digitala Media använder följande annonseringscookies.

Vem placerar cookien? Typ Beskrivning/syfte
BlueKai Varaktiga cookies Profilering. BlueKai installerar en tracker på användarens enhet som, genom sitt unika ID-nummer, samlar in information om användarens surfvanor på olika webbsidor. Pernod Ricard använder informationen för att profilera användarna och definiera ett detaljerat marknadssegment som sedan tillämpas inom ramen för marknadsföringsstrategier.
Google (DoubleClick) Varaktiga cookies Annonseringscookie. Googles annonseringscookies används för att skräddarsy/anpassa reklam på Googles webbsidor, såsom Googles Search. Dessa cookies används t.ex. för att komma ihåg dina nyligen gjorda sökningar, din tidigare interaktion med annonser och sökresultat samt dina besök på en annonserares webbsida.
Rubicon Varaktiga cookies Annonseringscookie. Rubicon använder pixlar för att synkronisera information med information som självständigt samlats in av våra kunder och andra tredje parter som är intresserade av att rikta annonsering till dig.
Quantcast Varaktiga cookies Marknadsföringscookie. Quantcast cookies hjälper till att analysera logginformation från tredjepartswebbsidor i kombination med icke personligt identifierbar information i syfte att producera målgruppsrapporter.
Turn Inc. Varaktiga cookies Marknadsföringscookie. Amobee använder cookies för att bättre förstå effekten av viss reklam.
Adobe Audience Manager Varaktiga cookies Marknadsföringscookie. Audience Manager placerar denna cookie i syfte att tilldela besökaren ett unikt ID. Demadexcookien hjälper till att utföra vissa grundläggande funktioner såsom användaridentifiering, ID-synkronisering, segmentering, modellering, rapportering etc.

Om du inte vill tillåta att bli spårad av BlueKai på alla webbsidor du besöker, kan du blockera denna funktion genom att gå in på http://www.bluekai.com/consumers.php#optout.

Om du inte vill tillåta att bli spårad av Googles annonseringscookies på alla webbsidor du besöker, kan du blockera dessa genom att gå in på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Flashcookies

Vi använder oss även av flashcookies (lokalt delade objekt) och andra liknande teknologier för att på ett personligt sätt anpassa och förbättra din upplevelse online.

Information om hur du hanterar flashcookies finns på följande webbsida: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.html.

Vänligen notera att om du nekar användningen av dessa flashcookies kommer vår Digitala Media sannolikt inte fungera som de ska och du kommer därför inte kunna utnyttja vår Digitala Media till fullo.

Hur länge lagras cookies? 

Efter att en cookie har placerats på användarens enhet får denna bevaras endast under så lång tid som är tillåtet enligt lag.

Hur du kontrollerar användningen av cookies på vår Digitala Media? 

Förutom vad gäller de cookies som betecknas som nödvändiga, kommer ovan beskrivna cookies endast att installeras på din dator om du fortsätter att använda webbsidan efter att ha läst bannermeddelandet som visas på densamma.

Du kan också kontrollera hur din webbläsare använder cookies, något som bör framgå av webbläsarens “hjälpfunktion”.

Vänligen notera att du, beroende av vilka cookies du avaktiverar, eventuellt inte kommer att kunna ta del av allt innehåll eller använda alla funktioner på vår Digitala Media och att vissa delar av vår Digitala Media antingen inte kommer att fungera alls eller inte uppträda som förväntat.

Om du använder olika enheter för att ta del av och få tillgång till vår Digitala Media (t.ex. dator, smartphone, surfplatta etc.) måste du säkerställa att samtliga webbläsare på varje enhet är anpassad efter dina cookiesinställningar.

Hur du kontaktar oss? 

Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar avseende användningen av cookies, vänligen kontakta oss på privacy@absolut.com.